Bảng giá tên miền

Bảng giá tên miền quốc tế

Loại tên miền Phí cài đặt Phí đăng ký mới Phí duy trì hàng năm
.com, .net Miễn phí 280.000 280.000
.org Miễn phí 295.000 295.000
.info Miễn phí 295.000 295.000
.biz Miễn phí 295.000 295.000
.pro Miễn phí 350.000 350.000
.VIP Miễn phí 380.000 380.000

 

Bảng giá tên miền Việt Nam

Loại tên miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm
.vn 350.000 480.000
.com.vn 350.000 350.000
.net.vn 350.000 350.000
.biz.vn 350.000 350.000
.info.vn 200.000 200.000
.edu.vn 200.000 200.000
.gov.vn (tổ chức) 200.000 200.000
.org.vn (tổ chức) 200.000 200.000
.ac.vn 200.000 200.000
.pro.vn 200.000 200.000
.health.vn 200.000 200.000
.name.vn 30.000 30.000

Tên miền địa giới hành chính .vn

(Ví dụ: hanoi.vn,ninhbinh.vn,…)

200.000 200.000

Thông tin đăng ký khởi tạo website