Bảng giá thiết kế website

Gói cơ bản

Giá: Liên hệ
 • Giao diện: Theo mẫu
 • Tên miền: Miễn phí 01 tên miền quốc tế / 01 năm sử dụng
 • Hosting: 1GB
 • Băng thông: 20GB
 • Chuẩn SEO: Cơ bản
 • Chuẩn mobile: Đầy đủ
 • Chức năng: Cơ bản
 • Bảo hành: 24/7
 • Bàn giao mã nguồn: 100%
 • Thời gian sử dụng: Vĩnh viễn

Gói chuyên nghiệp

Giá: Liên hệ
 • Giao diện: Tùy chọn
 • Tên miền: Miễn phí 01 tên miền quốc tế / 01 năm sử dụng
 • Hosting: 1GB
 • Băng thông: KGH
 • Chuẩn SEO: Đầy đủ
 • Chuẩn mobile: Đầy đủ
 • Chức năng: Đầy đủ
 • Bảo hành: 24/7
 • Bàn giao mã nguồn: 100%
 • Thời gian sử dụng: Vĩnh viễn

Gói nâng cao

Giá: Liên hệ
 • Giao diện: Tùy chọn
 • Tên miền: Miễn phí 01 tên miền quốc tế / 01 năm sử dụng
 • Hosting: 1GB
 • Băng thông: KGH
 • Chuẩn SEO: Đầy đủ
 • Chuẩn mobile: Đầy đủ
 • Chức năng: Nâng cao
 • Bảo hành: 24/7
 • Bàn giao mã nguồn: 100%
 • Thời gian sử dụng: Vĩnh viễn

Gói theo yêu cầu

Giá: Liên hệ
 • Giao diện: Theo yêu cầu
 • Tên miền: Miễn phí 01 tên miền quốc tế / 01 năm sử dụng
 • Hosting: 1GB
 • Băng thông: KGH
 • Chuẩn SEO: Đầy đủ
 • Chuẩn mobile: Đầy đủ
 • Chức năng: Theo yêu cầu
 • Bảo hành: 24/7
 • Bàn giao mã nguồn: 100%
 • Thời gian sử dụng: Vĩnh viễn

Thông tin đăng ký khởi tạo website